Vražda Miloše Reha

Posted: Květen 22, 2009 in Vražda Miloše Reha

Byla sobota, 15. květen 1999. Den se schyloval ke konci a Litvínovské ulice se pomalu s rostoucím šerem vylidňovaly. Litvínovští nacionalisté v ten večer v hojnějším počtu oslavovali v restauraci Jáva na Litvínovském nádraží. Pilo se, smálo se, zpívalo se.. zkrátka klasická sobotní návštěva hospody.

S plynoucím časem, který se pomalu přechyloval přes půlnoc, se někteří odebírali domů. U několika stolů se však stále slavilo, a nálada ani o trochu neklesala. V tom se ve dveřích objevila trojčlenná skupina cikánů, kteří přišli vyvolávat konflikty. Krátce na to proběhla strkanice a agresátoři se rozhodli opustit restaurační zařízení – utéct.

Nálada se zase rychle vrací do starých kolejí a stále stoupá. Až do brzkého rána – 2. až 3. hodiny ranní. V tu dobu se další, tříčlenná skupinka nacionalistů, mezi kterou je i Miloš Reho, vydává na cestu domů. Po tom, co scházejí schody z restaurace, ozývají se nadávky cikánů, kteří je „navštívili“ o několik hodin dříve. Dochází ke konfrontaci 3 na 3. Cikáni se opět po roztržce dávají na úprk a utíkají směrem ke garážím naproti nádraží, kde mizí ve tmě.

Na to skupinka nacionalistů usuzuje, že není potřeba být dál pohromadě a rozchází se – jeden nastupuje na tramvaj a míří směrem do Mostu, zbylí dva – Miloš Reho a jeho kamarád se po odjezdu jejich přítele dávají společným směrem podél Nádražní ulice.

Přecházejí ji a pomalým krokem v jarní noci se ubírají směrem domů. Uplyne pár sekund, a všímají si oněch známých třech postav, které na ně směrem od garáží utíkají. Za několik chvil dochází ke střetu 2 na 3. Jeden cikán se vrhne na Miloše Reha a další dva na jeho kamaráda. Ten po chvíli, co je zasypán ranami kříčí, že má u sebe střelnou zbraň, a tak se dávají na útěk a cestou s sebou strhávají třetího, Pavla Goreho, který právě klečí nad Milošem a nasazuje mu nožem v ruce jednu ránu za druhou. Milošův přítel se sbírá potlouklý ze země a utíká k němu. Ten má již oči obrácené v sloup a několik bodných ran.

Nacházíme se na konci devadesátých let, kdy mobilní telefony ještě nebyly tak rozšířeny, a tak jeho kamarád utíká zavolat pomoc, kdy záchranná služba přijíždí asi za 25 minut. Miloše nakládají do sanitky. Je 16. květen 1999 po 3. hodně ráno. Miloš Reho umírá.

Reklamy

Komentáře nejsou povoleny.